Stallingtarieven 2023/2024

 
Prijslijst incl. 21% btw
   
Winterstalling buiten incl. hellingen en gebruik spuitplaats per m2 (min 18m2) € 32,-
Winterstalling binnen incl. hellingen en gebruik spuitplaats per m2 (min 18m2) € 56
Winterberging mast per meter ( door uzelf "glad" gemaakt) € 14,50
Meerprijs masten met radar € 40,-
Winterberging giek of spieboom per meter € 6,-
   
Op- of afmasten per handeling met uw hulp incl. half uur kraanbediening  
< 10 meter € 82,50
   10 tot 15 meter met enkele zaling € 93,50
> 15 meter, dubbele zaling of steekmasten € 110,-
toeslag indien gebruik verlengstuk op mastenkraan € 30,- 
   
   
Afspuiten door uzelf met onze hogedrukspuit ( max. 1 uur) gratis
Afspuiten per uur door werf van normale aangroei € 90,-
Extra transporthandeling op- of af wasplaats € 30,-
Arbeidsuurttarief overige werkzaamheden € 90,-
Minimum tarief kleine werkzaamheden & advies € 25,-
   
Tarieven gelden voor 6 maanden stalling inclusief gebruik bootstoel en milieutoeslag
 
Het op laten staan van masten tijdens de winterstalling buiten op de wal bevelen wij niet aan, gezien de krachten die tijdens storm op mast en schip komen te staan. Indien u hier toch voor kiest is dit geheel voor eigen risico.
 
 
 
Toelichting prijslijst
 
afmetingen schip
 
De stallingsoppervlakten worden bepaald door de L.o.a en B.o.a. en wordt door ons als volgt gemeten:
 
L.o.a. = Totale lengte schip met uitstekende delen, zoals anker, preekstoel, boegspriet, davids, bijboot, zwemtrap, buitenboordmotor e.d.
B.o.a. = totale breedte
 
Mast
 
Mastlengte voor de winterberging wordt gemeten inclusief eventuele rolfok.
Mast strijken : Zeilen, giek e.d. zijn reeds door u verwijderd, bekabeling losgemaakt, verstaging voor zover mogelijk losgemaakt
Indien de mast op het schip ligt tijdens de buitenstalling mag deze maximaal 1 meter oversteken.
Als deze meer uitsteekt zal de overlengte van de mast maal de breedte van het schip in rekening worden gebracht
In de binnenstalling is het niet mogelijk om de mast op het schip te laten liggen
Indien de mast op de mastenolder opgeborgen wordt dienen de zalingen, apparatuur, windex, antenne en verlichting
voor zover mogelijk verwijdert te worden. Dit om schade te voorkomen.
Indien de radar niet verwijderd kan worden zal een meerprijs in rekening gebracht worden.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aan niet gedemonteerde apparatuur.
 
 

 

Tarievenlijst seizoen 2023-2024 inclusief 21 % BTW